| 27-11-2015 I ştire I Florin Bălteanu      

Proiectul privind taxele și impozitele locale din București pe 2016 a fost amînat de Consiliul General

stema

Joi, 26 noiembrie, a avut loc ședința Consiliului General în care s-a discutat Proiectul de hotărîre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti începînd cu anul 2016. Proiectul va trebui să revină deoarece a fost respins cu 26 voturi pentru, 12 abțineri și 2 voturi împotrivă. Pentru ca proiectul să treacă erau necesare 37 voturi pentru. Proiectul nu prevedea reduceri sau scutiri pentru patrimoniul cultural construit.

Consilierii au propus și dezbătut mai multe amendamente. Printre acestea: scutirea sau reducerea cu 50% a impozitelor pe automobilele electrice și hibride, taxarea căilor de acces în imobile realizate pe proprietatea administrației locale, reducerea cotei de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice sau dublarea taxei pe copierea documentelor (folosită și în cazul solicitării de informații publice) la 1 leu/ pagină A4, respectiv 2 lei/ pagină A3. Toate amendamentele au fost respinse. Menționăm că în ceea ce privește automobilele hibride și electrice, s-a contra-argumentat că scutirea de taxă este discriminatorie față de ceilalți proprietari de mașini, că este una cu dedicație, fiind foarte puține mașini care ar intra sub incidența scutirii.

Nici un consilier nu a ridicat problema scutirii de impozit pentru clădirile monument sau protejate aflate în zonele istorice.

Potrivit noului Cod Fiscal, începînd de la 1 ianuarie se pot acorda scutiri de impozit pentru monumentele istorice, muzeele, casele memoriale și clădirile valoroase din zonele protejate, doar dacă acestea sunt menționate într-o Hotărîre de Consiliu, spre deosebire de momentul actual, cînd o parte din aceste scutiri sînt obligatorii.

Proiectul aflat pe Ordinea de zi a CGMB din 26.11.2015 nu se referea la această scutire astfel că, dacă ar fi fost votat în forma respectivă, fără alte Hotărîri de Consiliu care să trateze exclusiv subiectul, din 2016 nu ar mai fi existat scutirea de impozit pe clădire pentru monumentele din București.

Potrivit legislației din România, scutirea de impozit este singurul avantaj semnificativ acordat proprietarilor de monumente în schimbul diverselor sarcini suplimentare legate de avizarea autorizarea și lucrările de intervenție pe clădiri, impuse în mod just, în interes public, spre conservarea și punerea în valoare a moștenirii culturale.

Observatorul Urban București a transmis municipalității în cadrul perioadei de consultare publică pe proiectul de HCGMB privind impozitele o adresă prin care se solicită introducerea unor prevederi referitoare la monumente. Dintr-o analiză succintă se poate observa imactul bugetar redus al scutirilor.

Relația dintre patrimoniul cultural construit și proiectul respins

Proiectul respins nu acorda nici o facilitate patrimoniului cultural construit. Potrivit Recensămîntului din 2011, în București sînt 113.863 clădiri. În București, Observatorul Urban a identificat 1.858 clădiri în Lista Minumentelor Istorice 2010, care ar putea fi impozitate potrivit noului Cod Fiscal (care nu sînt scutite în mod expres precum cele aparținînd cultelor). Este vorba de scutirea a 1,63% din nr. total clădiri. Pentru majoritatea dintre acestea, scutirea a existat și pînă acum (cu excepția spațiilor comerciale din monumente).

Potrivit noului Cod Fiscal pot fi scutite de taxă nu doar monumentele, cît și alte clădiri identificate ca valoroase prin PUG sau PUZ Zone Construite Protejate. Doar PUZ ZCP adoptat în 2009 identifică astfel de clădiri. Ele sînt în număr de 511 imobile.

Se ajunge la un totalul de 2.369 clădiri, care reprezintă reprezintă 2,08% din numărul clădirilor din București. Este de avut în vedere faptul că fondul construit inclus în cei 2,08% este format din clădiri de regim jos de înălțime, iar, în București, regimul mediu de înălțime este mult crescut (să ne gîndim doar la cartierele de locuințe colective), deci procentul totalului suprafeței desfășurate a clădirilor ce ar putea fi scutite de impozit din suprafața construită din București este mult mai mic.
Potrivit noului Cod fiscal, valoarea impozabilă crește, în funcție de tipul clădii, spre exemplu pentru situația în care sînt asigurate utilitățile cu 6,5%, 15,3%, 20,5%, 24%. În condițiile în care cota aplicată valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate privată și clădirile nerezidențiale (indiferent de tipul proprietății) rămîne aceeași ca în 2015 este de așteptat o creștere a bugetului PMB din impozitele pe clădiri cu mult peste suma reprezentată de scutirea acordată patrimoniului construit. Așadar, chiar și în situația în care nici un monument istoric nu ar fi fost scutit de impozit în 2015, PMB putea acoperi pierderile directe din buget.

Pe de altă parte, Bucureștiul candidează a titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. Bucureștiul este prezent în anexa III a Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a III-a - zone protejate, fiind „unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional". Patrimoniul cultural construit, deși scutit de plata impozitelor, contribuie indirect prin turism, dar nu numai, la bugetul municipalității cu mult mai mult decît este scutit.

Se poate argumenta că scutirea nu trebuie acordată și proprietarilor care nu au grijă de monumentele lor. Nimic nu împiedică municipalitatea să condiționeze acordarea acesteia de existența, în ultimii cinci ani, a unor lucrări de întreținere, punere în siguranță, conservare, restaurare desfășurate potrivit avizului Ministerului Culturii.

Este de menționat că scutiri pentru monumentesînt prezente în proiectele de HCL din orașe cu un fond construit istoric valoros precum: Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara sau Tîrgu Mureș.

 

Pe același subiect
Proiect de hotărîre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti începând cu anul 2016 I 26-11-2015 I subiect pe ordinea de zi a CGMB I Primăria Municipiului București
Spaţiul public e al oamenilor, nu al maşinilor! I 09-10-2015 I Marian Ivan I Adevărul
Adresa Observatorului Urban București către PMB privind facilitățile fiscale acordate patrimoniului construit I 09-10-2015 I Observatorul Urban București
Sistemul de taxe și impozite ale Bucureștiului în consultare publică I 08-10-2015 I Florin Bălteanu I Observatorul Urban București 

 


  

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

      
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.