| 23-11-2015 I dezbatere I Florin Bălteanu I ref. 26 noiembrie      

Dezbatere privind variantele de traseu pentru autostrada Sibiu-Pitești

suprapunere planșă ilustrînd încadrarea în teritoriu a variantelor de traseu ale autostrăzii publicată de CNADNR și localizarea obiectivelor culturale prin Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Național Cultural al Ministerului Culturii 

Consiliul Județean Argeș organizează, joi, 26 noiembrie, începînd de la ora 10.00, la sediul propriu, o dezbatere publică avînd ca temă varianta optimă de traseu a viitoarei Autostrăzi Sibiu-Pitești. Potrivit Master Planului General de Transport, Autostrada Sibiu-Pitești este prioritară, închizînd Coridorul IV Pan European Nădlac - Constanța. La dezbatere sînt invitați să participe reprezentanții CNADNR, autorități publice locale și județene, reprezentanți ai mediului economic, mass-media și societatea civilă.

Vor fi dezbăture cinci variante de traseu. Varianta I, propusă ca optimă, este una revizuită a propunerii din studiul de fundamentare din 2008, varianta II este cea din 2008. Ambele au traseul: Piteşti - Curtea de Argeş - Şuici - Perişani - Racoviţa - Câineni - Boiţa - Tălmaciu - Veștem. Mai sînt studiate varianta III (Piteşti - Curtea de Argeş - Tigveni - Şuici - Berislăveşti - Sălătrucel - Călimăneşti - Defileul Oltului - Racoviţa - Câineni - Boiţa - Tălmaciu - Veștem) și varianta IV (Piteşti - Curtea de Argeş - Tigveni - Runcu - Dăeşti - Călimăneşti - Defileul Oltului - Racoviţa - Câineni - Boiţa - Tălmaciu - Veştem). Față de primele două, acestea fac mai la sud joncțiunea cu Valea Oltului, conectînd Călimăneștiul la autostradă. Varianta V (Piteşti - Borlești - Dumbrăvești - Dealul Drumul Olarului - Dealul Plaiului - Tigveni - Șuici - Perişani - Racoviţa - Câineni - Boiţa - Tălmaciu - Veștem) exclude orașul Curtea de Argeş din traseu (acesta s-ar afla la 12 km de autostradă, legătura realizîndu-se pe DN73C prin Tigveni).

Potrivit celui mai recent Raport de progres disponibil pe pagina web a CNADNR (nr. 02 din 15 octombrie 2015), varianta I are un cost / km mai mic față de celelalte patru variante, o perioadă de implementare mai redusă (datorită complexității mai reduse a lucrărilor - mai puține tuneluri și poduri), o viteză de proiectare a vehiculelor mai mare (peste 100 km/oră) și interferențe mai mici cu ariile naturale protejate. Eliminarea unor tuneluri și regeometrizări dictate de rețeaua de utilități au condus la o lungime cu 700m mai mare a variantei I față de cea din studiul de fundamentare din 2008. Acesta este și singurul avantaj reținut în analiza comparativă de Raportul 2 de progres în dreptul unei alte variante decît varianta I. Dintre dezavantajele majore ale variantelor III și IV enumerăm traversarea Parcului Național Cozia și necesitatea realizării unor lucrări complexe (inclusiv tuneluri) în defileul Oltului. Varianta V traversează Piemontul Cotmenei ce deține caracteristici geomorfologice prielnice alunecărilor de teren. Așadar alegerea variantei ar trebui să fie ușoară. 

Proiectul, intitulat „Revizuire/ actualizare Studiu de fezabilitate autostrada Sibiu - Pitești" este realizat de Asocierea SPEA Engineering SA Roma (Italia) - Sucursala București și Tecnic Consulting Engineering Romania SRL în baza contractului 40.064/16 iunie 2015. Raportul 2 de progres arată că proiectul este realizat în proporție de 6%.

Observații privind fundamentarea variantelor sub aspect arheologic

În perioada scursă între primul și al doilea Raport de progres (15 septembrie - 15 octombrie) a fost întocmit studiul arheologic. Acesta nu conține un diagnostic intruziv (bazat pe sondaje arheologice), recomandat pentru o etapă ulterioară.

Potrivit Raportului 2 de progres, „a fost evidențiată interferența cu situri arheologice, din care: 6 dintre obiective nu necesită măsuri de protecție; 3 dintre obiective ar putea necesita modificări locale ale aliniamentului; 3 dintre obiectivele identificate ca fiind amplasate în culoarul autostrăzii nu vor fi afectate de dezvoltarea ulterioară a traseului." În raport nu sînt nominalizate siturile sau prezentate elemente de localizare (nici măcar dacă obiectivele se află pe traseul unei variante sau al alteia).  

Potrivit planșei de încadrare în teritoriu a celor cinci variante publicată de CNADNR, pot fi afectate patru zone arheologice. Varianta I afectează trei situri arheologice: două așezări antice și fortificația austriacă Arxavia, varianta II (din 2008) traversează tot trei situri arheologice, cele două așezări din varianta I și o a treia. Aceași sursă, pentru tronsoanele variantelor III, IV și V, diferite de traseul de bază (variantele I și II) nu identifică vreun sit arheologic în relație cu acestea. Datele publicate de Ministerul Culturii pe Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Național Cultural poziționează pe aceste trasee cel puțin siturile arheologice vîlcene clasate în Lista Monumentelor Istorice de la Sîmbotin (cod LMI: VL-I-s-B-09574), Sălătrucel (VL-I-s-B-09573), Berislăveşti (VL-I-s-B-09515) și Stoeneşti (VL-I-s-B-09579). Necesitatea aprofundării studiului arheologic este evidentă.

Din verificarea Serverului Cartografic, putem afirma că situl traversat de varianta II, dar ocolit de varianta I, este cel din epoca romană de la Boiţa - Rudele (SB-I-s-A-11946). Cele două areale cu vestigii arheologice prezente în planul publicat de CNADNR ca afectate atît de varianta I, cît și în varianta II sînt situl de la Grebleşti (VL-I-s-B-09539) și o zonă conținînd primul sau ambele situri învecinate (datele avute la dispoziție pentru prezentul articol sînt insuficiente pentru o determinare exactă) „de la Racoviţa" (VL-I-s-A-09564) și „Copăceni - La moară" (VL-I-s-A-09525). De notat că litera „A" din codurile LMI indică valoarea națională. Potrivit Serverului Cartografic, de-a lungul primelor două variante există și alte situri arheologice. Acestea nefiind marcate în planul publicat de CNADNR, este greu de precizat relația lor cu viitoarea autostradă.

Contractul de lucrări „Autostrada Sibiu-Pitești" va fi finanțat din Programul Operațional infrastructura Mare 2014-2020, 75% prin contribuția Uniunii Europene și 25% cofinanțare națională. 

Dezbaterea are loc în Sala Mare a Consiliului Județean Argeș.  

Surse:

 

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

 

Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.