| 18-12-2015 I concurs I Florin Bălteanu I ref. 31 decembrie      

Concurs de finanțare a proiectelor dedicate Zilei Culturii Naționale

 

Ministerul Culturii organizează concurs pentru acordarea de finanțări nerambursabile  programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale 2016. Poate participa orice persoană juridică de drept public sau privat, română, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române, care, potrivit actelor constitutive activează în domeniul cultural. Valoarea maximă a finanțării pentru un proiect nu poate depăși 20.000 lei. Este necesară o contribuție a solicitantului din surse proprii sau atrase de 10%. Fondul total alocat este de 120.000 lei.

Potrivit regulamentului, în selectarea proiectelor vor fi avute în vedere următoarele criterii:
a) sînt de anvergură locală / regională / națională;
b) răspund unor necesități culturale bine definite, avînd drept scop promovarea și susținerea valorilor culturale naționale, în contextul Zilei Culturii Naționale;
c) se adresează unui public larg și au vizibilitate foarte bună în plan cultural, social și media;
d) asigură continuitatea și posibilitatea de dezvoltare unor valori, creații și expresii artistice de valoare națională;
e) au un public țintă bine definit;
f) în cadrul programului lor oficial sînt invitate să participe personalități naționale și / sau internaționale;
g) derularea programului / proiectului / acțiunii culturale contribuie la întărirea legăturilor profesionale de breaslă;
h) prin desfășurarea programului / proiectului / acțiunii culturale și impactul pe care îl are în mediul cultural, sînt favorizate dialogul și colaborarea, pe termen lung, între profesioniștii aparținînd mai multor domenii culturale.

Dosarul se depune la Registratura Generală a Ministerului Culturii, Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Proiect Ziua Culturii Naţionale 2016" şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus, până la data de 31 decembrie 2015. Nu vor fi luate în considerare proiectele scrise de mînă, cele transmise prin fax sau e-mail. Solicitările care vor ajunge la Ministerul Culturii la o dată ulterioară datei limită, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Suma se acordă cu titlu de finanțare nerambursabilă într-o singură tranşă pe baza facturii emise de către Beneficiar și a documentelor justificative privind cheltuielile eligibile efectuate, fără a depăși valoarea finanțării stabilită prin contract.

Mai multe informații la: www.cultura.ro/articol/841.

 


  

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

      
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.