| 27-01-2016 I ştire I Oana Mihalache      

Comisia Națională a Monumentelor Istorice a dobândit, prin Ordonanţă de Guvern, un rol decisiv în clasarea și declasarea monumentelor istorice

Ministerul Culturii

Potrivit unei Ordonanțe adoptată azi de Guvern, ministrul Culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric doar la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

La propunerea Ministerului Culturii, Guvernul a modificat, printr-o Ordonanță, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Astfel, Ministrul Culturii poate emite respectivele avize (privind clasarea sau neclasarea unui monument) doar în forma propusă de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. De asemenea, poate solicita motivat acestei Comisii reexaminarea propunerilor formulate în aceste cazuri.  Relaţia dintre comisiile zonale şi direcţiile pentru cultură din teritoriu va fi una similară cu aceea dintre Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi Minister.

Conform legislației în vigoare până acum - prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice (CNMI), un organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, avea doar un rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice. În timp, această situație a dus la pierderea unor valori culturale (a unor monumente istorice sau părți ale acestora, ori schimbarea contextului obiectivului de patrimoniu).

Potrivit actului normativ adoptat, la nivel local se vor reorganiza comisiile zonale ale monumentelor istorice, care funcționează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ca organisme științifice de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil. Componența acestor comisii zonale se aprobă prin ordin al ministrului culturii, iar din fiecare comisie vor face parte câte 11 membri, din care cel puțin un arhitect, un arheolog, un istoric de artă și un inginer constructor.

În nota de fundamentare a actului normativ se menționează anumite deficienţe de organizare, semnalate de-a lungul timpului, care fac necesară adaptarea rolului și modului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Relația administrativă între comisiile zonale și minister, în special în legatură cu procedura de evidență și cea de avizare, a condus, de multe ori, la adoptarea unor decizii neconforme punctului de vedere al acestui for ştiinţific și în detrimentul patrimoniului construit. Un rol mai important al acestui organism a fost solicitat în dezbaterea publică şi în documente precum: Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale (2009).

În practică, s-a constatat că argumente care nu aparţin domeniului ştiinţific al protecţiei patrimoniului cultural construit au prevalat în detrimentul monumentelor istorice. Problema este surprinsă şi de Programul Operațional Regional (versiunea finală, aprobată de Comisia Europenă în 2015):

„Creșterea economică accentuată, înregistrată în ultima decadă, la care se adaugă măsurile de „urbanism derogatoriu" permis prin legislația actuală pun o presiune imobiliară imensă asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, amenințându-le identitatea și chiar existența."

Cazuri de distrugere a patrimoniului (de ex. anexele Palatului Știrbei sau Școala Bosianu) nu ar fi fost posibile dacă ar fi existat un rol decisiv și nu doar consultativ al forului ştiinţific de specialitate CNMI pentru situațiile în care documentaţii care fundamentează pierderea de substanță construită, pierderea unei context natural sau antropic al obiectivului de patrimoniu sau lăsa ca posibile aceste variante (când documentaţiile se referă la declasări, diminuarea valorii culturale a unui monument istoric sau părți a acestuia, schimbarea contextului obiectivului de patrimoniu).

 

 

 

 


  

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

      
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.